Vryburg Veeskou
2019 Program
Boeredag
Pietman die Skot
NKLH Veiling

Vryburg skou is die grootste Beesskou in Suid Afrika, met ongeveer 1000 beeste wat op die skouterrein vertoon word, gedurende die week. Verskeie ras kampioenskappe asook die jeugskou vind hier plaas.

Vryburg Show is the biggest cattle show in South Africa, with approximately 1000 cattle wich will be showed during the week. A variety of breed championships aswell as a big Livestock show, and then off course the youthshow will be taking place.

 
Verseskou
Boeredag